1. De Wim Hendriks Trofee , hierna te noemen ”de wedstrijd” wordt op zondag 26 maart 2023 georganiseerd door de Wielervereniging Zeeuws Vlaanderen in samenwerking met de Stichting Wim Hendriks Trofee, hierna te noemen “de organisatie” en is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU en de vergunningen en ontheffingen van overheden. Deze zijn ter inzage bij de secretaris van de organisatie.
 2. Aan deze wedstrijd over 110 km kan worden deelgenomen door ploegen van min. 4 en max 6 rensters in de categorie vrouwen, niet zijnde behorende tot UCI WorldTour Teams en UCI Women Teams. Max. 25 teams van 6 rensters (150).
 3. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en organisatie, en worden geacht de route te kennen.
 4. De wedstrijd wordt verreden in het kader van de WCS. Uitreiking rugnummers en kaderplaatjes vanaf 30 uur tot 11.00 uur in Gemeenschapscentrum  de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht.  De rugnummers en kaderplaatjes  dienen door de ploegleiders te worden afgehaald. Deze worden uitsluitend verstrekt  nadat de geldige licenties van de deelnemers zijn overlegd.  Tevens vindt er een controle plaats van de licenties van de begeleiders. Na het terug inleveren van de rugnummers en kaderplaatjes  worden  de licenties teruggegeven.
 5. Reservemateriaal, verkregen van een materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk en ieder geval een half uur na afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd bij de neutrale materiaalwagens.
 6. Was- en kleedgelegenheid bevinden zich bij de RKVV Koewacht , Berlaersstraat 4 Koewacht. De deelneemsters dienen de was- en kleedgelegenheid schoon achter te laten. Afval in de bakken.
 7. De ploegleidersvergadering vindt plaats om 11.00 uur in de permanence, Gemeenschapscentrum  de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht .  De juryvergadering vindt hier eveneens plaats om 11.30 uur .
 8. Vanaf 10.00 uur uitreiking radio-communicatie-apparatuur bij permanence. Wedstrijdinformatie: via Radio Tour: frequentie 155.9375
 9. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 12.30 uur verkrijgbaar in de permanence of  bij de start.  Het startschot is om 13.00 uur op de Eikenlaan. De rugnummers en kaderplaatjes moeten goed zijn bevestigd. De rensters dienen bij de start de intekenlijst vanaf 12.15 uur nabij de start te voorzien van een handtekening.
 10. Auto’s van volgwagens ( jury, ambulance en bezemwagen) voorzien van een KNWU-sticker en een ontvanger stellen zich op ter hoogte van basisschool de Vlaswiek aan de Eikenlaan te Koewacht.
 11. De bezemwagen is herkenbaar aan een bezem- of groene vlag. Op punten die gevaar opleveren worden door de organisatie personen met een rode vlag en fluit geplaatst. De deelnemers dienen op die punten uiterste voorzichtigheid te betrachten.
 12. De deelnemers en begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury, organisatie en andere officials op te volgen. Het negeren hiervan leidt tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. Het meerijden van niet officiële personen in de volgerskaravaan is verboden. Een ieder rijdt met gedimd grootlicht.
 13. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury worden ingediend.
 14. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.
 15. Het prijzenschema is € 600.  De organisator betaalt het prijzengeld binnen de 14 dagen na de wedstrijd per overschrijving aan de ploegen. De nodige bankgegevens worden hiervoor door Belgian Cycling en de KNWU ter beschikking gesteld.
 16. De huldiging van de eerste drie rensters in de uitslag en de leiders in klassementen en kasseienprijs vindt plaats op het podium bij de finish op de Eikenlaan.
 17. De afleiding voor de volgwagens zonder een Wim Hendriks Trofee zonneband is op 300 meter voor de finish gelegen. De afgeleide volgwagens slaan daar linksaf de Klapstraat in, daarna direct rechtsaf de Molen weg in.
 18. Er zijn punten voor het kasseienklassement van de Kraker uit Axel te verdienen tijdens passages op de kasseien van de Waterhuisstraat te Zuiddorpe (routenummers nr. 50, 98 & 115) en op de kasseien van de Plattedijk te Axel (routenummers nr. 26 & 73) Er worden steeds 3, 2 en 1 punt toegekend tijdens de sprints. De winnaar van dit klassement (prijs € 40,00) is de renner welke de meeste punten heeft behaald. Bij gelijke uitslag is de laatste sprint op de Waterhuisstraat doorslaggevend. Alle sprints worden door de jury opgenomen. Alleen rensters welke de wedstrijd reglementair hebben uitgereden komen in aanmerking voor een klassering in het kasseienklassement.
 19. Punten voor het sprintklassement zijn te verdienen tijdens de 1e , 2e en de 3e De sprint vindt plaats bij de passage aan de finishlijn aan de Eikenlaan te Koewacht.
 20. De verzorging vindt plaats op de Bosdreef (nr. 76) te Axel en wel tijdens de laatste passage aldaar (afgelegde afstand 60 km). Direct na de verzorging bevindt zich de wegwerpzone van afval (groene zone) aan de Beoostenblijsestraat.
 21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen. Bij andere aangelegenheden de organisatie.
 22. De medische verzorging is in handen van de EHBO-vereniging “St. Ludwina” uit Koewacht. In de karavaan rijdt er een ambulance mee van Medical & Safety. Het dichtst bij zijnde ziekenhuis: “ZorgSaam “, Wielingenlaan 2 , Terneuzen 0115 – 688000.
 23. Tijdslimiet wordt op de ploegleidersvergadering bekend gemaakt. Gehuurde transponders dienen zo snel mogelijk na de wedstrijd te worden ingeleverd in de Vlaschaard ( permanence).