1. De Wim Hendriks Trofee , hierna te noemen ”de wedstrijd” wordt op zaterdag 26 maart 2022 georganiseerd door de Wielervereniging Zeeuws Vlaanderen in samenwerking met de Stichting Wim Hendriks Trofee, hierna te noemen “de organisatie” en is houder van de wedstrijdlicentie van de KNWU en de vergunningen en ontheffingen van overheden. Deze zijn ter inzage bij de secretaris van de organisatie.

2. Aan deze wedstrijd over 170 km kan worden deelgenomen door ploegen van min. 4 en max 6 renners in de categorie elite/belofte/amateurs. Max. 25 teams van 6 renners (150).

3. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en instructies van de KNWU en organisatie, en worden geacht de route te kennen.

4. De wedstrijd wordt verreden in het kader van de U23 Road Series. Uitreiking rugnummers en kaderplaatjes vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur in Gemeenschapscentrum de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht. De rugnummers en kaderplaatjes dienen door de ploegleiders te worden afgehaald. Deze worden uitsluitend verstrekt nadat de geldige licenties van de deelnemers zijn overlegd. Tevens vindt er een controle plaats van de licenties van de begeleiders. Na het terug inleveren van de rugnummers en kaderplaatjes worden de licenties teruggegeven.

5. Reservemateriaal, verkregen van een materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk en ieder geval een half uur na afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd bij de neutrale materiaalwagens.

6. Was- en kleedgelegenheid bevinden zich bij de RKVV Koewacht , Berlaersstraat 4 Koewacht. De deelneemsters dienen de was- en kleedgelegenheid schoon achter te laten. Afval in de bakken.

7. De ploegleidersvergadering vindt plaats om 11.00 uur in de permanence, Gemeenschapscentrum de Vlaschaard, Nieuwstraat 98 te Koewacht . De juryvergadering vindt hier eveneens plaats om 11.30 uur .

8. Vanaf 10.00 uur uitreiking radio-communicatie-apparatuur bij permanence. Wedstrijdinformatie: via Radio Tour: frequentie 155.9375

9. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 12.30 uur verkrijgbaar in de permanence of bij de start. Het startschot is om 13.00 uur op de Eikenlaan. De rugnummers en kaderplaatjes moeten goed zijn bevestigd. De renners dienen bij de start de intekenlijst vanaf 12.15 uur nabij de start te voorzien van een handtekening.

10. Auto’s van volgwagens ( jury, ambulance en bezemwagen) voorzien van een KNWU-sticker en een ontvanger stellen zich op ter hoogte van basisschool de Vlaswiek aan de Eikenlaan te Koewacht.

11. De bezemwagen is herkenbaar aan een bezem- of groene vlag. Op punten die gevaar opleveren worden door de organisatie personen met een rode vlag en fluit geplaatst. De deelnemers dienen op die punten uiterste voorzichtigheid te betrachten.

12. De deelnemers en begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury, organisatie en andere officials op te volgen. Het negeren hiervan leidt tot startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. Het meerijden van niet officiële personen in de volgerskaravaan is verboden. Een ieder rijdt met gedimd groot licht.

13. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury worden ingediend.

14. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomen.

15. Het prijzenschema is E. De organisator betaalt het prijzengeld binnen de 14 dagen na de wedstrijd per overschrijving aan de ploegen. De nodige bankgegevens worden hiervoor door Belgian Cycling en de KNWU ter beschikking gesteld.

16. De huldiging van de eerste drie renners in de uitslag en de leiders in klassementen en kasseienprijs vindt plaats op het podium bij de finish op de Eikenlaan.

17. De afleiding voor de volgwagens zonder een Wim Hendriks Trofee zonneband is op 300 meter voor de finish gelegen. De afgeleide volgwagens slaan daar linksaf de Klapstraat in, daarna direct rechtsaf de Molen weg in.

18. Er zijn punten voor het kasseienklassement van de Kraker uit Axel te verdienen tijdens passages op de kasseien van de Waterhuisstraat te Zuiddorpe (routenummers nr. 49, 95, 142, 159, 176 en 193) en op de kasseien van de Plattedijk te Axel (routenummers nr. 25, 71 en 117) Er worden steeds 3, 2 en 1 punt toegekend tijdens de sprints. De winnaar van dit klassement (prijs € 40,00) is de renner welke de meeste punten heeft behaald. Bij gelijke uitslag is de laatste sprint op de Waterhuisstraat doorslaggevend. Alle sprints worden door de jury opgenomen. Alleen renners welke de wedstrijd reglementair hebben uitgereden komen in aanmerking voor een klassering in het kasseienklassement.

19. Punten voor het sprintklassement zijn te verdienen tijdens de 2e , 3e en de 6e doorkomst. De sprint vindt plaats bij de passage aan de finishlijn aan de Eikenlaan te Koewacht.

20. De verzorging vindt plaats op de Bosdreef (nr. 120) te Axel en wel tijdens de laatste passage aldaar (afgelegde afstand 96 km). Direct na de verzorging bevindt zich de wegwerpzone van afval (groene zone) aan de Beoostenblijsestraat.

21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen. Bij andere aangelegenheden de organisatie.

22. De medische verzorging is in handen van de EHBO-vereniging “St. Ludwina” uit Koewacht. In de karavaan rijdt er een ambulance mee van Medical & Safety. Het dichtst bij zijnde ziekenhuis: “ZorgSaam “, Wielingenlaan 2 , Terneuzen tel. 0115 – 688000.

23. Tijdslimiet wordt op de ploegleidersvergadering bekend gemaakt. Gehuurde transponders dienen zo snel mogelijk na de wedstrijd te worden ingeleverd in de Vlaschaard ( permanence).

24. COVID 19 MAATREGELEN

De 38e Wim Hendriks Trofee zal worden georganiseerd en plaatsvinden met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM m.b.t. Covid-19 (corona) en conform het protocol verantwoord sporten van NOC/NSF en gerelateerde wielersport specifieke adviezen van de KNWU. De genoemde maatregelen veranderen continu. De organisatie zal zorg dragen voor opvolging en implementatie van veranderingen in maatregelen en de communicatie daaromtrent aan alle betrokkenen. In onderstaande worden de maatregelen beschreven voor deelnemers incl. begeleiders, de organisatie, medewerkers, verkeersregelaars, hulpverleners en toeschouwers.

De volgende basisregels zijn van kracht, welke ook gelden voor alle deelnemers en betrokkenen bij de 38e Wim Hendriks Trofee, en met hen tevoren via e-mail zullen worden gecommuniceerd vanuit de organisatie:
· Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
· Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport situaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk / zo kort mogelijk los te laten. Dit geldt ook voor wielerwedstrijden.
· Was vaak je handen.
· Vermijd drukke plekken daar waar mogelijk.
Aanwezigheidsgegevens van alle betrokkenen (deelnemers, organisatie, medewerkers KNWU, verkeersregelaars en overige vrijwilligers) zullen worden verzameld en beschikbaar zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek. Deze gegevens zullen 4 weken worden bewaard.

Aan alle deelnemers van de wedstrijd zal een actuele gezondheidsverklaring m.b.t. corona worden gevraagd. Deze zal tevoren via e-mail aan de deelnemers worden toegezonden en door de deelnemers of via de ploegleiders op de wedstrijddag bij de organisatie worden ingeleverd. Ook deze gegevens zullen door de organisatie 4 weken worden bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de overheid i.v.m. coronabestrijding.

 1. De permanence
  – Deze is uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie en verkeersregelaars, betrokken medewerkers van EHBO, politie, en UCI/KNWU en begeleiders/ploegleiders bij de wedstrijden.
  – Bij de inschrijfprocedure vragen wij om een mondmasker te dragen.
  – Probeer in de permanence persoonlijk contact zo veel mogelijk te vermijden.
  – Er zullen vanuit de organisatie geen kleedkamers ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers. (De deelnemers dienen gebruik te maken van hun eigen faciliteiten.)
 2. De deelnemers
  – Alle deelnemers van de wedstrijden dienen op de wedstrijddag een gezondheidsverklaring m.b.t. corona in te leveren (individueel en/of via ploegleiders). De gegevens blijven 4 weken beschikbaar voor eventueel bron- en contactonderzoek.
  – Het vervoer van deelnemers en begeleiders naar en van ons evenement vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
  – Alle deelnemers aan de 38e Wim Hendriks Trofee zijn via de KNWU tevoren aangemeld voor deelname aan de wedstrijd.
  – Gevraagd zal worden het aantal begeleiders in ploegleiders auto’s tijdens de wedstrijden te minimaliseren.
  – Deelnemers wordt gevraagd ook binnen hun eigen bubble de basis corona regels te respecteren. · Deelnemers en begeleiders wordt gevraagd waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor fietsen en voor de wedstrijd benodigde materialen mee te nemen (water, zeep, desinfectie middelen, papieren handdoekjes);
 3. De organisatie
  – De 1.5 m regel voor personen ouder dan 18 jaar gelden gedurende alle 3 de dagen voor iedereen die betrok- ken is bij de organisatie en begeleiding van het evenement, inclusief de jury van de UCI/KNWU en EHBO medewerkers, tenzij dit bij de uitvoering van werkzaamheden niet mogelijk is. In dat geval dragen zij een mondkapje.
  – De organisatie zal een corona coördinator aanstellen die op de dag toeziet op het naleven van de coronamaat regelen in en in de directe omgeving van de permanence en beschikbaar is voor corona gerelateerde vragen van deelnemers en medewerkers.
  – De huldiging /podium ceremonie krijgt een bescheiden karakter waarbij de 1.5 m regel in acht zal worden genomen.
  – De organisatie ziet af van het verzorgen van ritten met auto’s met gasten/belangstellenden (geen zgn. gasten- auto’s).
  – De EHBO zal medische hulpverlenen aan deelnemers en betrokkenen conform richtlijnen van het RIVM.
  – De juryleden van de KNWU zullen hun werkzaamheden verrichten conform de corona richtlijnen van de KNWU.
  – De inschrijftafel voor deelnemers zal zodanig worden ingericht ter bescherming van de medewerkers aan de in schrijftafel en deelnemers.
 4. De toeschouwers
  – Toeschouwers zijn welkom langs het parcours en bij de finish. De algemeen geldende RIVM corona richtlijnen gelden voor alle toeschouwers.
  – Het aantal verwachte toeschouwers op piekmomenten (start/finish) zal niet meer dan 200 bedragen waardoor de in achtneming van de coronaregels goed mogelijk is. Dit aantal ligt beneden het thans geldende maximum aantal van 250 toeschouwers, zodat geen reservering, gezondheidscheck en placering nodig is.